Kontakt

Bortkastad disc?

Har din borttappade disc kommit tillbaka till oss så kan den återhämtas på någon av klubbens arrangemang. Hugg tag i någon från utskottet på plats i god tid innan aktiviteten startar så kan de lämna tillbaka din disc till dig. Om det inte är jättespeciella omständigheter så vill vi inte få mail angående discar.

Beroende på varför du vill komma i kontakt med Linköping discgolf så finns det olika vägar att gå. Bäst är att skicka ett mail till någon av nedanstående e-postadresser.

Styrelsen

Frågor angående föreningen och det juridiska.

styrelsen@lkpgdg.se

Ekonomi

Frågor angående ekonomi, medlemskap och fakturering.

ekonomi@lkpgdg.se

Utskottet

Frågor angående banan, arrangemang och klubbaktiviteter.

utskottet@lkpgdg.se

Uthyrningar

Frågor angående företagsevenemang och uthyrningar.

uthyrning@lkpgdg.se

Hemsidan

Frågor angående hemsidan, nyhetsbrev och information.

webb@lkpgdg.se

Föreningsinformation

Föreningsnummer

53664-57

Organisationsnummer

802518-4683

Bankgiro

5349-2567

Postadress

Linköping Discgolf c/o Per Henriksson

Kunskapslänken 94   

583 28 Linköping