Klubben

Föreningen Linköping Discgolf (även kallad "klubben") är en ideell förening som har discgolf som fokus, vilket innefattar drift av våra banor, träningar och tävlingar. Klubben växer hela tiden i takt med att sporten blir allt mer populär, och alla är välkomna att gå med oavsett om man är tävlingsinriktad eller bara vill hitta ett trevligt umgänge!

I Linköping Discgolf hjälps vi åt med att driva klubben och banan. Då vi är en ideell förening är all hjälp uppskattad, om det så är att hjälpa till på någon av våra arbetsdagar i Rydskogen, komma med förslag på förbättring eller bara plocka upp skräp som hittas på banan. Vi vill att alla medlemmar känner sig välkomna och att alla känner sig delaktiga i klubben och dess framtid.

Föreningsstruktur

Vår styrelse består av tre personer: en ordförande, en kassör och en ledamot. Styrelsens uppgifter består av att sköta föreningen ekonomiskt, juridiskt och strategiskt. Styrelsen kan bara väljas in på föreningens årsmöte, och de har det övergripande ansvaret för föreningen.

Under styrelsen har vi vad vi kallar för utskottet. Utskottet ansvarar för de mer praktiska uppgifterna som att sköta banan, arrangera tävlingar och leda företagsevenemang. Personerna i utskottet behöver inte röstas in vid ett årsmöte, men det är vanligast att personerna i utskottet har sin post i åtminstone ett år. Viktigt att komma ihåg är att bara för att utskottet ansvarar för exempelvis arbetsdagar, så är det inte bara de som ska dyka upp; för att banan och föreningen ska hållas i toppskick så måste alla hjälpas åt!

Historia

Föreningen Linköping Discgolf bildades 2018 som en avknoppning från KFUM Linköping Frisbee. Syftet med avknoppningen var att renodla föreningens syfte och verksamhet, för att kunna lägga mer fokus på det vi älskar: discgolf.