Banregler

Det är många nya spelare i sporten och inte minst på våra banor. Vi har därför satt upp 10 enkla regler man ska följa för allas trevnad.

 1. Börja spela på hål 1 om det är mycket folk på banan
  Köa på hål 1 tills det är er tur. När det är mindre folk på banan är det OK att börja på andra hål, förutsatt att ni kollar att ingen behöver vänta på er, t.ex. att det är tomt på hålet före. Om det är fullt på banan och ni börjar på annat hål än 1:an kommer spelet att stanna upp för alla som är på hålen före. Det är bättre för alla att man får vänta en stund på 1:an och att spelet därefter flyter på bra.
 2. Kasta aldrig om du riskerar att träffa någon annan
  Ha alltid goda marginaler till gruppen framför.  Har du skymd sikt och inte vet om det är fritt måste du gå fram och kontrollera. Det gäller till exempel på utkasten till hål 1 och hål 8. De som inte spelar discgolf har också rätt att vara i Rydsskogen, vänta tills de har passerat. Om de stannar upp, gå fram och förklara att de befinner sig på en discgolfbana.
 3. Ropa FORE! (uttalas “får”) när en disc riskerar träffa någon annan
  Trots att man är försiktig kan en disc ibland ändå hamna fel och riskera att träffa någon annan. Ropa då FORE! för att varna. Det behöver inte vara den som kastade som ropar.
 4. På par 3 hål, vänta ALLTID tills gruppen framför har spelat färdigt hålet innan ni kastar
  Även om man inte kastar så långt är det stressande för gruppen framför om någon kastar på samma par 3 hål som man själv spelar. På par 4 och par 5 hål är det rimligt att ha cirka 130 meters marginal till gruppen framför.
 5. Undvik att spela i grupper med fler än 4-5 personer
  Stora grupper är oftast långsammare och bromsar upp spelat för alla grupper bakom. Om ni är ett gäng på t.ex. 7 personer och ni delar upp er i två grupper med 3 resp. 4 personer, så går det snabbare att spela för er OCH alla andra som är på banan. Pargolf är OK att spela med 6 personer i gruppen. Håll tempo när det är många spelare på banan.
 6. Låt snabbare grupper gå förbi
  Om ni märker att en grupp bakom är snabbare, erbjud dem att gå före. Om ni kommer ikapp en grupp som spelar långsammare fråga vänligt om det är OK att ni spelar igenom.
 7. Verka för en trivsam och respektfull atmosfär på banan
  Hjälp gäster och nybörjare till rätta. Informera vänligt om våra trivselregler om någon bryter mot dem. Det är OK att bli frustrerad när du spelar, men håll aggressionerna inom dig. Stör inte när någon i din egen eller någon annan grupp skall kasta.
 8. Håll banan fri från skräp
  Burkar, fimpar, snus och annat skräp som du tagit med dig till banan slänger du i en papperskorg eller tar med hem. Om du ser skräp på eller vid banan, plocka upp det för att hålla vår bana fin!
 9. Var rädd om naturen
  Det är förbjudet att t.ex. bryta kvistar, grenar och små träd. Vi har ett ansvar gentemot Linköpings Kommun att inte förstöra naturen i Rydsskogen.
 10. Lämna upphittade discar i brevlådan vid containern
  En disc som du hittar kan vara väldig kär för ägaren. Du kommer bli glad när någon annan hittar din borttappade disk. Om det står ett nummer på discen, prova gärna att kontakta ägaren direkt. Annars, lägg discen i brevlådan vid den grå containern som står i hörnet av Rydsskogens bilparkering. Återlämning av upphittade diskar annonseras i facebook-gruppen “Linköping Discgolf borttappat/upphittat/köp/sälj”.
 11. Ha kul, njut av vår fina bana och lycka till med rundan!