Rydskogen

Rydskogen är en fin skogsbana som erbjuder många utmaningar och intressanta hål. Sedan banan byggdes 2007 har den ständigt varit i utveckling, då vi i Linköping Discgolf strävar efter att ha en bana som passar såväl amatörer som världsspelare.

Banans längd är idag över 2000m, där hålen oftast kräver en kombination av att kunna kasta långt och med precision för att lyckas bra.

Djur och växter

Banan sträcker sig över gamla betesmarker och partier med äldre skog. Naturen är varierad med både björkdungar, glesa tallskogar och några riktigt täta hien. På flera håll finns tallar som är över 250 år samt en del fina, vidkroniga ekar.

Spelar du ofta i Rydskogen kommer du helt säkert att träffa på några av de många orädda rådjur och harar som finns här. Stanna gärna upp och titta på dem men visa alltid respekt för dem och kasta inte om du riskerar att träffa dem.

Det finns också flera platser i skogen som är tillhåll för olika fåglar. Vid den gamla torra granen på hål 8 kan du till exempel hålla utkik efter den större hackspett som brukar sitta här och leta insekter inne i trädet. Under vår och höst kan så kallade meståg dra förbi med flera olika fågelarter i större flockar.

I dammarna som finns vid hål 5 och 14 är det fullt med olika groddjur, särskilt under leken på vår och höst. Förutom olika arter grodor och paddor finns både större och mindre vattensalamander. Försök att störa dem så lite som möjligt och är du en spelare med många discar så undvik att röra om för mycket under perioder då det är fullt med grodrom i dammen.

Huggorm har siktats på banan, främst under stenarna nära korgen på hål 7. Se upp med var ni sätter ner fötterna för att sänka era birdies!